Barn och ungdomar fick träffa och utmana kända TV-gladiatorer vid Örebro Universitet

Det handlar i grund och botten om att samla in pengar till förmån för Barncancerfonden och i år så lägger man ribban högre än tidigare och hoppas insamlingen ska nå en halv miljon kronor.

Fler städer och lopp – fler ges chans att deltaga

Förra året så besökte Barnens Hinderbana elva olika städer, evenemangen hade hela 14000 barn och ungdomar som sprang hinderbanan för att ta sig förbi dom kända TV-profilerna i gatloppet. I år utökar man besöken till femton olika städer, man ska genomföra sexton lopp.

Tidigare har man blivit positivt överraskade hur många barn och ungdomar som kom, utmanade och hjälpte till i den stora välgörande insamlingen. 2016 nådde siffran 70000 kronor, det målet vill man i år mångfaldiga.

Barnens Hinderbana vid Örebro Universitet

Örebro Tribune har under söndagen funnit på plats vid Örebro Universitet och meddelar att området samlat fullt med människor.

Sekretesspolicy för Örebro Tribune och Örebrosupport

Vilken information samlar vi på Örebrosupport – Örebro Tribune in av dig?
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på våra webbplats, vi samlar in data när du deltar på webbplatsen genom att läsa, skriva och utvärdera innehåll som delas på Örebrosupport och Örebro Tribune.

Dessa villkor delas av webbplatserna Örebro Tribune, Örebro Tribune – insändarsida och Örebrosupport

När du registrerar dig på vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn och din e-postadress. Du kan dock besöka vår webbplats utan att registrera dig. Din e-postadress kommer att verifieras med ett e-postmeddelande som innehåller en unik länk. Om den länken besöks så vet vi att du kontrollerar den e-postadressen.

När du som registrerad och postar på våra webbplatser så registrerar vi den IP-adress som posten härstammar från. Vi kan samtidigt behålla serverns loggar som innehåller IP-adress för varje begäran till vår server.

Vad använder vi din information för? (orebrosupport.se)
Den information vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

  • För att personifiera din upplevelse – din information hjälper oss att bättre reagera på dina individuella behov.
  • För att förbättra vår webbplats så strävar vi kontinuerligt efter att förbättra våra erbjudanden på webbplatsen, detta baserat på information och återkoppling som vi mottar från dig.
  • För att förbättra kundservicen hjälper din information oss att reagera mer effektivt på dina serviceförfrågningar och supportbehov.
  • Att skicka periodiska e-postmeddelanden – den e-postadress du anger kan användas för att skicka information, meddelanden som du begär från ämnen eller som svar på frågor.

Hur skyddar vi din information? (orebrosupport.se)
Vi genomför hela tiden en rad säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information som du angett.

Policy för lagring av data (orebrosupport.se)
Vi behåller inte serverloggar som innehåller IP-adressen för förfrågningar på den här servern i mer än 90 dagar.
Vi behåller inte IP-adresserna i samband med registrerade användare och deras inlägg i mer än 5 år.

Användning av cookies
Ja vi använder cookies som är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör överför till datorns hårddisk via din webbläsare (om du tillåter). Dessa cookies tillåter webbplatsen att känna igen din webbläsare och om du har ett registrerat konto kopplar det till ditt registrerade konto.

Vi använder cookies för att förstå och spara dina inställningar för framtida besök, det sammanställa din webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre sajtupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan komma överens med tjänsteleverantörer från tredje part för att hjälpa oss att bättre förstå våra besökare. Dessa tjänsteleverantörer är inte tillåtna att använda den information som samlats in för vår räkning utom för att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Vi avslöjar ingen information till utomstående parter?
Örebrosupport – Örebro Tribune säljer inte, handlar inte eller på annat sätt överför dina personuppgifter till utomstående parter. Det här omfattar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, eller bedriva vår verksamhet eller service. Dessa parter är överens om att hålla denna information konfidentiell.

Örebrosupport – Örebro Tribune har rätten att släppa din information när vi anser att detta är lämplig för att följa lagen, tillämpa vår webbplatspolicy eller skydda vår eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet. Däremot kan personuppgifter inte identifieras personligen eller tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan oseriös användning.

Tredjeparts länkar
Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, inkludera eller erbjuda produkter från tredje part eller tjänster på vår webbplats. Dessa tredjeparts webbplatser har separata och oberoende sekretesspolicyer. Vi har inget ansvar eller ansvar för innehållet och aktiviteterna för dessa länkade webbplatser. Vi på Örebrosupport – Örebro Tribune försöker ändå skydda integriteten på vår webbplats och välkomnar eventuella återkopplingar om dessa webbplatser.

Barnens ”Online Privacy Protection Act Compliance” (orebrosupport.se)
Vår webbplats, produkter och tjänster riktas alla till personer som är minst 13 år eller äldre. Om denna server är i USA, och du är under 13 år, ska du inte använda den här webbplatsen enligt kraven i COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).

Endast online sekretesspolicy (orebrosupport.se)
Denna online sekretesspolicy på Örebrosupport – Örebro Tribune gäller endast information som samlas in via vår webbplats och inte till information som samlas in offline.

Ditt samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår hemsida sekretesspolicy.

Ändringar i vår sekretesspolicy
Om vi ​​bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy, lägger vi dessa ändringar på den här sidan.

Användarvillkor för Örebro Tribune och Örebrosupport

Följande villkor reglerar all användning av Örebrosupport och Örebro Tribune, allt dess innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga via webbplatsen.

Dessa villkor delas av webbplatserna Örebro Tribune, Örebro Tribune – insändarsida och Örebrosupport

Webbplatsen ägs och drivs av Örebro Tribune. Webbplatsen erbjuder under förutsättning att du accepterar villkoren i detta dokument och dom andra uppsatta policys vi har i systemet. Vi reserverar oss för ändring av dessa villkor.

Vänligen läs igenom användarvillkoren noga innan du öppnar eller använder webbplatsen Örebrosupport eller Örebro Tribune. Observerat: Genom att du använder webbplatserna Örebrosupport och Örebro Tribune så godkänner du automatiskt villkoren i detta avtal.

Om du inte godkänner villkoren så får du inte använda några tjänster på Örebrosupport eller Örebro Tribune.

Ditt Örebrosupport konto
Om du skapar ett konto på webbplatsen Örebrosupport som är våran officiella diskussionsplats för tidningen Örebro Tribune, då är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår tillsammans med dina kontouppgifter. Du måste genast anmäla till Örebrosupport – Örebro Tribune om eventuell obehörig användning av ditt konto, eller du upptäcker annat brott mot säkerheten i systemet.

Örebrosupport – Örebro Tribune ansvarar inte för några handlingar eller försummelser som sker med ditt konto eller dess uppgifter. Örebrosupport – Örebro Tribune har ingen skyldig att ersätta eventuella skador som uppkommit till följd av försummelser med kontouppgifterna.

Ansvar för användaren
Om du skickar material till Örebrosupport – Örebro Tribune, eller tillåter någon tredje part göra material tillgängligt via webbplatserna Örebrosupport eller Örebro Tribune så är du ansvarig för innehållet och eventuella skador som härrör från det innehållet. Detta gör sig gällande oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, ljudfil eller datorprogram. Genom att göra innehåll tillgängligt så kan du garantera att nedladdning, kopiering och användning av innehållet inte får att strida mot äganderätten, inklusive upphovsrätt, patent, varumärke.

  • Material uppladdat av redaktionen på Örebro Tribune är skyddat enligt upphovsrätt (c) och får under inga omständigheter laddas ner och användas av tredje part.
  • Om din arbetsgivare har rättigheterna, immateriell äganderätten till innehåll som du publicerar på Örebrosupport eller Örebro Tribune så ska du ha fått tillstånd från din arbetsgivare. Lägga in och göra innehållet tillgängligt på Örebrosupport eller Örebro Tribune.
  • Det innehåll du publicerar får inte innehålla spam, skadligt kod eller annat destruktivt innehåll. Vi avtackar oss oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik och öka sökmotorns rankning på tredje parts webbplatser.
  • Innehållet får inte vilseleda mottagare om källan till materialet (t.ex. spoofing).
  • Innehållet ska inte vara pornografiskt, inte hot eller uppmuntran till våld.
  • Ditt innehåll ska inte vara namngivet på ett sätt som vilseleder läsare att tro att du är en annan person eller ett företag.

Du har ansvar när det gäller innehåll som datakod, att innehållet är korrekt kategoriserat och att beskrivning av dess materiella art, natur, användningsområde och effekt är vedertagen i ditt innehåll. Detta oavsett om det har kommit som en begäran från Örebrosupport – Örebro Tribune eller inte.

Licens för användarinnehåll
Användarbidrag får endast användas av Örebro Tribune och Utryckning.se.

Örebrosupport och Örebro Tribune har rätten att vägra och kan närsomhelst ta bort innehåll som bryter mot våra riktlinjer.

Örebrosupport och Örebro Tribune har ingen skyldighet att betala tillbaka eventuella tidigare inbetalade belopp.

Om du upptäcker information eller inlägg som du anser klart bryter mot reglerna så är du välkommen att höra av dig till oss på Örebro Tribune – Telefon: 073 141 6282