Välkommen till diskussionsområdet för Örebro Tribune


#1

Välkommen till diskussionsområdet för organisationen Örebro Tribune (orebrotribune.org).

Här kan du ställa dina frågor och få hjälp. Svaren kommer antingen från oss på redaktionen på Örebro Tribune eller användarna här på forumet. Vi kommer via denna plattformen att publicera aktuell driftstatus på våra sidor och servrar och som en diskussionsplattform för frågor och svar.

Vi kommer ha kategorier till varje del av Örebro Tribune och detta systemet byggs upp undan för undan.

Skapa lätt en kontakt med användare på Örebro Tribune genom ett omnämnande, exempelvis @erikxxon - då kommer jag snabbt få meddelande om att du skrivit och nämnt min användare i texten.